Huurvoorwaarden

FietsPunt Exloo

Valtherweg 1
7875 TA in Exloo

T.: 0591-308430
info@fietspuntexloo.nl

KVK nummer: 80771599

1.       De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd. Derhalve is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade welke de huurder stelt door het gehuurde te hebben geleden.

2.       Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.

3.       De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets aan de verhuurder worden voldaan.

4.       Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum.

5.       Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.

6.       De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.

7.       De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

8.       Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

9.       Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities:
– Bij annuleren tussen de 3 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 25% van het gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 75% van het oorspronkelijke bedrag kosteloos annuleren.
– Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 50% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 50% van het aantal kosteloos annuleren.
– Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

0
0
Winkelmandje
Winkelmandje is leegVerder